Logo gemeente harderwijk

Lokale ondernemers van de Gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk vindt het belangrijk om lokale ondernemers te betrekken bij inkoop- en aanbestedings-trajecten. Daarom willen we graag inventariseren welke producten, diensten en werken door u worden geleverd. De geïnventariseerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de medewerkers van gemeente Harderwijk die zich met inkoop bezighouden.

U kunt uw bijdrage aan de inventarisatie leveren door het formulier in te vullen. We zien uw reacties met belangstelling tegemoet.